Daihatsu Bandung

Daihatsu Bandung Astra Biz Center ( Situs Sales Dealer Resmi Daihatsu Bandung )

Menu

pricelist

Daihatsu Rocky
Daihatsu Rocky
TipeHarga
ROCKY 1.2 M MT 216.900.000
ROCKY 1.2 M CVT 234.800.000
ROCKY 1.2 X MT 231.000.000
ROCKY 1.2 X MT ADS 239.100.000
ROCKY 1.2 X CVT 248.900.000
ROCKY 1.2 X CVT ADS 257.000.000
ROCKY 1.0 R TC MT 251.700.000
ROCKY 1.0 R TC MT SC 253.200.000
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE 254.200.000
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC 255.200.000
ROCKY 1.0 R TC MT ADS 259.800.000
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC 261.300.000
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE 262.300.000
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC 263.300.000
ROCKY 1.0 R TC CVT 266.700.000
ROCKY 1.0 R TC CVT SC 268.200.000
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE 269.200.000
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC 270.200.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 274.800.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC 276.300.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE 277.300.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC 278.300.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 276.600.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC 278.100.000
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE 279.100.000
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC 280.100.000
DAIHATSU NEW AYLA
DAIHATSU NEW AYLA
TipeHarga
NEW AYLA 1.0 D MT MC 119.200.000
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC 132.400.000
NEW AYLA 1.0 X MT MC 143.500.000
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC 150.900.000
NEW AYLA 1.0 X AT MC 152.800.000
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC 160.200.000
NEW AYLA 1.2 X MT MC 155.400.000
NEW AYLA 1.2 X AT MC 165.700.000
NEW AYLA 1.2 R MT MC 162.500.000
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC 166.500.000
NEW AYLA 1.2 R AT MC 175.600.000
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC 179.600.000
DAIHATSU ALL NEW XENIA
DAIHATSU ALL NEW XENIA
TipeHarga
ALL NEW XENIA 1.3 M MT 230.300.000
ALL NEW XENIA 1.3 X MT 233.500.000
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT 250.900.000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT 244.500.000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS 253.600.000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC 246.000.000
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS 255.100.000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT 262.100.000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS 271.100.000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC 263.600.000
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS 272.600.000
ALL NEW XENIA 1.5 R MT 256.700.000
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS 265.700.000
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC 258.200.000
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS 267.200.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT 271.000.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS 280.100.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC 272.500.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS 281.600.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA 280.900.000
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC 282.400.000
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD 218.600.000
Mobil toko ( Moko )
Mobil toko ( Moko )
TipeHarga
karesori DSP *hubungi kami
karesori SANGGAR KARYA *hubungi kami
All New Terios
All New Terios
TipeHarga
ALL NEW TERIOS X MT IDS 250.400.000
ALL NEW TERIOS X MT DELUXE IDS 260.500.000
ALL NEW TERIOS X AT DELUXE IDS 271.400.000
ALL NEW TERIOS R MT IDS 279.600.000
ALL NEW TERIOS R MT DELUXE IDS 289.700.000
ALL NEW TERIOS R AT IDS 290.500.000
ALL NEW TERIOS R AT DELUXE IDS 300.600.000
DAIHATSU SIGRA
DAIHATSU SIGRA
TipeHarga
SIGRA 1.0 D MT MC 141.350.000
SIGRA 1.0 M MT MC 153.750.000
SIGRA 1.2 X MT MC 163.400.000
SIGRA 1.2 X MT DLX MC 169.000.000
SIGRA 1.2 X AT MC 176.700.000
SIGRA 1.2 X AT DLX MC 182.200.000
SIGRA 1.2 R MT MC 170.100.000
SIGRA 1.2 R MT DLX MC 173.900.000
SIGRA 1.2 R AT MC 184.900.000
SIGRA 1.2 R AT DLX MC 188.700.000
COPEN
COPEN
TipeHarga
COPEN MT *hubungi kami
COPEN AT *hubungi kami
DAIHATSU SIRION
DAIHATSU SIRION
TipeHarga
NEW SIRION STD MT E4 217.500.000
NEW SIRION STD AT MC E4 232.900.000
DAIHATSU LUXIO
DAIHATSU LUXIO
TipeHarga
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 232.200.000
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 264.600.000
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 251.400.000
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 263.500.000
GRANDMAX MINIBUS
GRANDMAX MINIBUS
TipeHarga
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 166.100.000
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 170.300.000
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 195.600.000
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 202.400.000
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 230.000.000
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 214.600.000
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC 217.100.000
GRANMAX PICKUP
GRANMAX PICKUP
TipeHarga
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 166.100.000
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 166.100.000
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 174.000.000
GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 174.000.000
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 181.000.000
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 164.500.000
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 185.700.000
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 186.000.000
GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 172.700.000
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL E4 193.400.000
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 193.700.000
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 178.600.000
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL E4 200.000.000
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 200.300.000
foto sales
Daihatsu Bandung
Adi

Senior Marketing Executive

081323771510
081323771510
081323771510